Asbest is een veelvoorkomend materiaal dat in het verleden veel gebruikt werd in de bouw vanwege zijn sterke en isolerende eigenschappen. Echter, inmiddels is bekend dat asbest een zeer gevaarlijke stof is die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom is het van groot belang om een asbest inventarisatie uit te laten voeren en indien nodig asbestsanering te laten plaatsvinden.
 

De gevaren van asbest

Asbest is een natuurlijk mineraal dat voornamelijk bestaat uit kleine vezels. Deze vezels kunnen vrijkomen wanneer asbesthoudende materialen beschadigd of verouderd zijn. Wanneer deze vezels worden ingeademd, kunnen ze zich nestelen in de longen en op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo kan asbest bijvoorbeeld longkanker, asbestose en mesothelioom veroorzaken. Deze ziektes openbaren zich vaak pas na tientallen jaren, waardoor de gevolgen van asbestgebruik nog steeds merkbaar zijn in de huidige tijd.

Daarom is het van groot belang om asbesthoudende materialen te laten inventariseren en indien nodig te laten saneren. Een asbest inventarisatie is een onderzoek waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Dit kan zowel bij particuliere woningen als bij bedrijfspanden van groot belang zijn. Een professioneel bedrijf kan deze inventarisatie uitvoeren en zo in kaart brengen waar asbest aanwezig is en in welke mate. Op basis hiervan kan er een plan worden opgesteld voor asbestsanering, waarbij de asbesthoudende materialen op een veilige en verantwoorde manier worden verwijderd.
 

Voorkom gezondheidsrisico's

Het is dus van groot belang om een asbest inventarisatie te laten uitvoeren en indien nodig asbestsanering te laten plaatsvinden. Zo voorkom je niet alleen gezondheidsrisico's voor jezelf en anderen, maar ook eventuele juridische problemen. Het is namelijk wettelijk verplicht om asbesthoudende materialen te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast kan het niet naleven van deze verplichting leiden tot hoge boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Kortom, de gevaren van asbest zijn groot en het is daarom van groot belang om een asbest inventarisatie uit te laten voeren en indien nodig asbestsanering te laten plaatsvinden. Zo zorg je niet alleen voor een veilige leef- en werkomgeving, maar voorkom je ook mogelijke juridische problemen. Neem dus geen risico en laat een professioneel bedrijf de asbest inventarisatie en sanering uitvoeren.